Dostawy komisowe stymulatorów i defibrylatorów serca do SP ZOZ w Siedlcach

/11.01.2023/

dostawy komisowe stymulatorów i defibrylatorów serca do SP ZOZ w Siedlcach, zgodnie z minimalnymi warunkami
technicznymi określonymi w załączniku nr 4

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.