dostawy tlenu medycznego w butlach 2 l z zintegrowanym zaworem oraz butli z mieszaniną tlenu i podtlenku azotu do Szpitala SPZOZ w Siedlcach

/02.02.2023/

Ogłoszenie o zamówieniu na

dostawy tlenu medycznego w butlach 2 l z zintegrowanym zaworem oraz butli z mieszaniną tlenu i podtlenku azotu do Szpitala SPZOZ w Siedlcach

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.