Lista partnerów wyłonionych w ramach zapytania ofertowego dotyczącego projektu

/20.10.2015/

Lista partnerów wyłonionych w ramach zapytania ofertowego

 

 

UMOWA PARTNERSKA

w sprawie współpracy w zakresie opracowania, złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu
pn.
„eZdrowie-SPZOZ w Siedlcach na miarę XXI wieku
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II
„Wzrost e -potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza


zawarta  w Siedlcach,  dnia   16 października 2015 roku

pomiędzy:

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29,  08-110 Siedlce, NIP 821-20-56-050, REGON 000310309, wpisanym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001957

 

zwanym dalej Liderem reprezentowanym przez:

Mirosława Leśkowicza – Dyrektora,

 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” ul. Pl. Zwycięstwa 18, 08-140 Mordy, NIP 8211013647, REGON 710367751

zwanym dalej Partnerem,

reprezentowanym przez: Grażynę Drabarek – Kierownika

 

3.  Przychodnia Rodzinna w Wiśniewie Grabek i Grabek s.c. ul. Sanitariuszek 1, 08-112 Wiśniew, NIP   8212638119, REGON 146528251

zwanym dalej Partnerem,

reprezentowanym przez:  Zbigniewa Grabek – Pełnomocnika Właścicieli Spółki

 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RADMED” w Radzikowie Wielkim,  ul. Składowa 1, 08-140 Mordy, NIP 8211459610, REGON 711637804

zwanym dalej Partnerem,

reprezentowanym przez: Adama Końcę – Kierownika

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.