sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: „Przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zaprojektowanie i budowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala SP ZOZ Siedlce

/28.01.2019/

sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: „Przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zaprojektowanie i budowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala SP ZOZ Siedlce

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.