Wydzierżawienie Zakład Patomorfologii położonego przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach

/30.04.2019/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce

wydzierżawi Zakład Patomorfologii  położony przy ul.  Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

 

Przedmiot dzierżawy – powierzchnia zabudowy 206 m2 wraz z przyległym wyznaczonym terenem o powierzchni 389 m2

 

Okres dzierżawy – 5 lat

 

Cena wywoławcza – 8 000,00 zł + podatek VAT/1 m-c

 

Materiały informacyjne zawierające opis przedmiotu zamówienia, zakres dzierżawy  oraz warunki umowy dostępne są na stronie internetowej www.spzoz-siedlce.pl oraz w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Administracyjna – pokój nr 21.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat do dnia 10.05.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sala Konferencyjna – dnia 10.05.2019r. o godz. 11:05.

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Agnieszka Tymoszuk – tel. 728 319 833, atymoszuk@spzoz-siedlce.pl

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.