Szpital ul. Starowiejska 15

Szpital ul. Starowiejska 15
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Izba Przyjęć
Telefony:
Pielęgniarka Oddziałowa:
Pokój badań:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Jolanta Zdunek

Zakres udzielanych świadczeń:

 • rejestracja pacjenta zgłaszającego się do izby przyjęć
 • przyjęcie do oddziału szpitalnego pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
 • udzielenie porady ambulatoryjnej w stanach nagłych
Oddział Chorób Wewnętrznych
Telefony:
Ordynator Oddziału:
Gabinet lekarski:
Punkt pielęgniarski:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Ordynator Oddziału - lek. Mariusz Żaczek
Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Ewa Lipińska

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział Chorób Wewnętrznych funkcjonuje, jako oddział internistyczny, prowadzi diagnostykę i leczenie z zakresu całej szerokoprofilowej interny, w szczególności:

 • schorzeń ze strony układu krążenia,
 • schorzeń ze strony układu oddechowego (niewymagających inwazyjnego postępowania terapeutycznego),
 • schorzeń układu pokarmowego (niewymagających inwazyjnego postępowania terepeutycznego),
 • zaburzeń metabolicznych, głównie cukrzycy, zespołów metabolicznych,
 • diagnostykę chorób w zakresie reumatologii, układowych chorób tkanki łącznej i chorób hematologicznych,
 • schorzeń w zakresie endokrynologii,
 • chorób wielonarządowych ogólnoustrojowych wynikających z zaawansowanego wieku pacjenta.
Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Telefony:
Ordynator Oddziału:
Położna Oddziałowa:
Gabinet lekarski:
Punkt pielęgniarski:
Sala porodowa:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Ordynator Oddziału - Dr. n. med. Agnieszka Timorek - Lemieszczuk

Zakres udzielanych świadczeń:

 • Laparoskopia diagnostyczna w niepłodności,
 • Laparoskopowe operacje zmian przydatków (torbieli),
 • Laparoskopowo wspomagana histerektomia pochwowa (LAVH),
 • Histeroskopia diagnostyczna,
 • Histeroskopia z usunięciem zmiany w macicy (polipa mięśniak),
 • Resekcja zmian w macicy,
 • Histeroskopia z wycięciem przegrody macicy.

Sale porodowe: pojedyncze, wyposażone w węzeł sanitarny z natryskami, które zapewniają komfort i intymność. Podczas porodu rodzącej może towarzyszyć osoba bliska, a sam poród odbywa się zgodnie z preferencjami rodzącej.

Część Położnicza: sale dla kobiet w systemie rooming in, gdzie matka przebywa ze swoim dzieckiem przez cały okres pobytu w oddziale, co pozwala na nawiązanie bliskiej więzi emocjonalnej nowo narodzonego dziecka z matką oraz pomaga promować karmienie naturalne. Sale wyposażone w węzeł sanitarny z natryskiem.

W Pododdziale Patalogii Ciąży: prowadzona jest diagnostyka i leczenie stanów zagrożeń ciąży wszystkich okresów jej trwania – krwawień w poronieniu zagrażającym, porodów przedwczesnych z powodu niewydolności cieśniowo-szyjkowej macicy oraz stanów zapalnych, stanów zaburzenia dobrostanu płodu.

Pododdział ginekologiczny: posiada własną salę operacyjną. Zabiegi ginekologiczne i operacyjne wykonywane są w pełnym zakresie zarówno metodami tradycyjnymi jak i przy użyciu metod endoskopowych

Szkoła Rodzenia
Telefony:
Sulej Agata
Szewczuk Emilia
Płatkowska Dorota
Szopka Martyna
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
 • Wskazane jest uczestniczenie  obojga rodziców.
 • Zapraszamy też serdecznie ciężarne, których mężowie z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 • Optymalny czas rozpoczęcia zajęć w Szkole Rodzenia przypada na 28 -30 tydzień ciąży i zakończy się nie później niż 3 – 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu.
 • Udział w zajęciach daje możliwość poznania położnych, które na co dzień pracują w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz zwiedzanie Oddziału i Traktu Porodowego.

Zajęcia poprowadzą :  

 1. Położne
 2. Lekarz położnik
 3. Lekarz neonatolog
 4. Fizjoterapeuta
 5. Dietetyk

Ramowy program szkoły rodzenia

Oddział Neonatologiczny
Telefony:
Ordynator Oddziału:
Gabinet lekarski:
Pielęgniarka oddziałowa:
Pielęgniarki:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Ordynator Oddziału - lek. Małgorzata Steć
Pielęgniarka Oddziałowa - Makowska Agata

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział Neonatologiczny świadczy usługi medyczne w zakresie opieki, diagnostyki i leczenia noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych i patologicznych, a także prowadzi wstępną diagnostykę i leczenie noworodków, które ze względu na stan zdrowia wymagają przekazania do ośrodków o wyższym poziomie referencyjności. Po wypisaniu dziecka z Oddziału istnieje możliwość stałego kontaktu ze specjalistą, w ramach ambulatoryjnych porad neonatologicznych.

Oddział Kardiologiczny
Telefony:
Gabinet ordynatora:
Sekretariat - zapisy :
Gabinet lekarski:
Punkt pielęgniarki:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Ordynator Oddziału - lek. Hanna Wilk-Manowiec
Zastępca Ordynatora Oddziału - lek. Mieczysław Zienkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Dorota Stańczuk

Zakres udzielanych świadczeń:

Świadczy usługi z zakresu nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej w oparciu o wysokiej jakości nowoczesna aparaturę medyczną. Stymulacja przezprzełykowa,

 • Próba wysiłkowa,
 • Badania EKG metodą Holtera,
 • Badanie ciśnienia krwi metodą Holtera,
 • Diagnostyka omdleń – TILT test,
 • Kontrolowanie i programowanie stymulatorów

W gabinecie Echokardiologicznym świadczymy usługi z zakresu:Echo serca przezklatkowe TTE,

 • Echo przezprzełykowe TEE – głowica wielopłaszczyznowa,
 • Echo obciążeniowe z Dobutaminą

W pracowni elektrofizjologii wykonujemy:Implatacje stymulatorów,

 • Implatacje kardiowerterów – defibrylatorów,
 • Planowe i interwencyjne kardiowersje elektryczne,
 • Zakładanie elektrod endokawitarnych do czasowej stymulacji serca.

W Oddziale leczeni są pacjenci z: chorobą niedokrwienną serca, wadami serca, zaburzeniami rytmu, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym. Personel Oddziału udziela również pomocy w stanach zagrożenie życia z przyczyn kardiologicznych, dysponując dobrze i nowocześnie wyposażoną salą intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Telefony:
Kontakt dla pacjentów
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce

Miło nam poinformować, iż od dnia 5 sierpnia 2021 roku w Szpitalu Miejskim w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej działa  PROGRAM REHABILITACJI DLA PACJENTÓW PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje, które pomogą Państwu skorzystać z programu.

Kto może skorzystać z programu:

Z programu rehabilitacji pocovidowej mogą skorzystać pacjenci, którzy chorowali na COVID-19 w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia z powikłaniami lub następstwami w zakresie: układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu.

Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:

 • datę zakończenia izolacji domowej, lub
 • datę wypisu ze szpitala, lub
 • datę wypisu z izolatorium.

UWAGA: jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni – i jest ustalany indywidulanie.

Kto kieruje:

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego pacjentowi przez dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego: Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Lekarz Specjalista lub Lekarz ze szpitala.

Jak powinno być wystawione skierowanie?

Skierowanie na leczenie szpitalne do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.  (kod resortowy VIII: 4308)

Rozpoznanie: U09 – Zdrowie pacjenta po zakończeniu Covid-19.

Cel/Wskazania: Rehabilitacja stacjonarna pacjenta po przebytej chorobie Covid-19.

Niezbędne wyniki badań, które pacjent musi posiadać, aby zakwalifikować się do programu:

 • badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualna morfologia, CRP (białko ostrej fazy)
 • aktualne badanie EKG
 • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta
 • przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby. Wymienione wyniki badań lekarz dołącza do skierowania.
Oddział Chirurgii Ogólnej
Telefony:
Ordynator Oddziału:
Pielęgniarka Oddziałowa:
Gabinet lekarski:
Sekretariat:
Punkt pielęgniarski:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Ordynator Oddziału - prof. dr hab. n.med. Kryspin Mitura
Zastępca Ordynatora Oddziału - dr n.med. Marzena Skolimowska-Rzewuska

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział prowadzi diagnostykę schorzeń chirurgicznych, a w szczególności diagnostykę endoskopową przewodu pokarmowego z endoskopią zabiegową (usuwanie polipów jelita grubego, tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego)

 • wideochirurgiczne – laparoskopowe operacje przepuklin brzusznych (IPOM), usuwanie pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego;
 • zakładanie balonów do żołądka w leczeniu otyłości (zabieg wykonywany jest w kilku ośrodkach w Polsce).

Ponadto w Oddziale wykonywana jest znaczna ilość operacji:

 • proktologicznych,
 • tarczycy,
 • żylaków kończyn dolnych,
 • przepuklin pachwinowych
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Telefony:
Ordynator Oddziału:
Pielęgniarka oddziałowa:
Gabinet lekarski:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Ordynator Oddziału - lek. Zbigniew Wyrwas
Pielęgniarka Oddziałowa - Dorota Olszewska

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział składa się z pięciu stanowisk wyposażonych w specjalistyczne zestawy monitorujące parametry życiowe pacjenta, umożliwiające ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG, stały pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną i inwazyjną, pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi, monitorowanie temperatury ciała, pulsoksymetrię, kapnografię, respiratory pozwalające na przedłużoną sztuczną wentylacje płuc, pompy infuzyjne, strzykawki automatyczne (umożliwiające terapię płynami infuzyjnymi), ssaki pozwalające na toaletę dróg oddechowych. W Oddziale na każdym stanowisku intensywnej terapii możliwe jest wykonanie stymulacji zewnętrznej serca, pomiaru rzutu serca metodą nienwazyjną oraz hemofiltracjii i hemodializy.

Oddział Chorób Zakaźnych
Telefony:
Ordynator Oddziału:
Pielęgniarka oddziałowa:
Gabinet lekarski:
Pielęgniarki:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Ordynator Oddziału - lek. Grażyna Walęcik
Pielęgniarka Oddziałowa Agnieszka Kaszczyc

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział prowadzi działalność diagnostyczno-leczniczą chorób zakaźnych m.in.:

 • ostrych i przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby,
 • chorób wysypkowych,
 • chorób zakaźnych wieku dziecięcego,
 • neuroinfekcji,
 • chorób odzwierzęcych,
 • chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego,
 • chorób pasożytniczych
 • i innych,

diagnostykę różnicową m.in.:

 • chorób wątroby,
 • stanów gorączkowych,
 • ostrych i przewlekłych biegunek,
 • powiększonych węzłów chłonnych,
 • i innych,

oraz profilaktykę poekspozycyjną narażenia na wściekliznę.

Oddział Psychiatryczny
Telefony:
Ordynator Oddziału:
Pielęgniarka Oddziałowa:
Gabinet lekarski:
Sekretariat:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Ordynator Oddziału - lek. Marcin Cabaj
Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Małgorzata Rutkowska

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział świadczy usługi w zakresie leczenia: chorób psychicznych (schizofrenia i zaburzenia schizotypowe, choroby efektywne), organicznych zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania, zespołów zależności alkoholowej, psychoz alkoholowych, abstynencyjnych zespołów alkoholowych oraz prowadzi wstępną psychoedukację na temat uzależnienia.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny
Telefony:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce

Oddział Dzienny Psychiatryczny to miejsce dające możliwość korzystania z terapii psychiatrycznej pacjentom, których stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wymagają hospitalizacji w oddziałach całodobowych.  Oferujemy zajęcia w blokach 60 – dniowych.

Zajęcia w Oddziale trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, po czym pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny.

Na podstawie skierowania przyjmowani są pacjenci leczący się z powodu:

 • zaburzeń psychotycznych,
 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń na podłożu organicznym,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń z kręgu nerwic i związanych ze stresem.

Nasz Oddział nie prowadzi terapii uzależnień.

Zadaniem Oddziału jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia na każdym etapie choroby poprzez diagnozowanie, leczenie i rehabilitację. Oddział w ramach swej działalności prowadzi również edukację i promocję zdrowia psychicznego.

W ramach pobytu pacjent ma zapewnione leki oraz obiad. Ponadto pacjenci przybywający w Oddziale mają wykonywane badania laboratoryjne.

 

W ramach pobytu w Oddziale pacjentom oferujemy:

 • terapię grupową,
 • trening kompetencji społecznych*,
 • trening poznawczy – ćwiczenia pamięciowe, na spostrzegawczość, usprawniające percepcję,
 • psychoedukację,
 • porady lekarza psychiatry,
 • filmoterapię,
 • psychorysunek,
 • muzykoterapię,
 • terapie zajęciową:

– arteterapia – zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
– ergoterapia – forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy,
– ludoterapia – gry planszowe, towarzyskie,
– zajęcia w terenie,
– sylwoterapia – spacery,

 • zebrania społeczności terapeutycznej,
 • gimnastykę – zajęcia dostosowane są do wieku i sprawności ruchowej pacjenta,
 • zajęcia kulinarne,
 • wycieczki,
 • relaksację.

*Trening kompetencji społecznych obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Komunikacja interpersonalna,
 • Emocje,
 • Empatia,
 • Asertywność,
 • Rozwiązywanie konfliktów,
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Poczucie własnej wartości.

Pacjentami zajmuje się wykwalifikowany zespół diagnostyczno – terapeutyczny.

Inne Szpitale
Szpital ul. Bema / Opieka długoterminowa
ul Bema 22, 08-110 Siedlce
Szpital ul. Bema / Opieka długoterminowa
Szpital ul. Starowiejska 15
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Szpital ul. Starowiejska 15
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.